BLOG: IZA, IZMEĐU I ISPRED PARTIZANA

"Ne okreći se sine" je dobro poznat naslov lektire za decu Arsena Diklića. Naslov koji u prvi mah nema nikakve veze sa Partizanom ali ukazuje da, iako je bilo čudnih, teških, tužnih ali najviše onih radosnih trenutaka prethodne godine u fudbalskom klubu Partizan, je najvažnije da se ne okrećemo, jer